Společnost Bertin Technologies

Bertin Technologies, dceřiná společnost skupiny CNIM, se specializuje na informační technologie, farmacii, biotechnologie, vývoj inovativních systémů a odborný consulting. Firma Bertin Technologies se při vývoji, výrobě a prodeji svých produktů opírá o dlouhouletou tradici na poli inovací a tým odborníků patřící ke světové špičce. 

Řešení pro zpracování nebezpečných zdravotnických odpadů a radiologický dozor jsou zastoupena prostřednictvím značky BERTIN MEDICAL WASTE. Řada Sterilwave umožňuje bezpečné a účinné zpracování potenciálně nebezpečného zdravotnického odpadu, které lze provádět přímo na místě, kde byl odpad vyprodukován – tedy v souladu s doporučením WHO. 

Společnost CNIM je globálně působící francouzský výrobce a dodavatel produktů a služeb pro zákazníky ve veřejném i soukromém sektoru, obce i národní vlády, a to především v oblasti životního prostředí, energetiky, obrany a high-end technologií.