Moderní způsob likvidace nebezpečného
zdravotnického odpadu

Popis procesu likvidace odpadu pomocí systému STERILWAVE

V jednom zásobníku se snadno a plně automaticky rozmělní a dekontaminuje nebezpečný zdravotnický odpad během jediného pracovního cyklu (30 min).

Celý jeden cyklus vyžaduje méně než 10 minut přítomnosti operátora.

Vážení a vkládání

Elektronický vážící systém počítá a ukládá hmotnost zpracovaného odpadu pro možnost dohledání a dozoru nad celou operací.

Nakládání může být provedeno:

– Manuálně vložením pytlů s odpadem do zařízení (SW440-SW250-SW100)

– Automaticky pomocí nakládacího systému (SW440 – volitelně)

Rozmělnění

Po uzavření bezpečnostních dveří operátor spustí automatický proces. Veškerý typ nemocničního odpadu je možné rozmělnit bez nutnosti segregace (pevný, měkký, sklo, plast, obvazy, injekční stříkačky, dialýzové sety, apod.). Odpad je velmi jemně rozmělněn pomocí rotačních nožů s otáčkami až 1500 ot/min po dobu 5-7 minut. Teplota se zvedne na 70 °C a objem odpadu se sníží až o 80%.

Zahřátí mikrovlnami

Odpad je vystaven teplotě přes 100 °C generované vysokofrekvenčním mikrovlnným generátorem a tato teplota ne něj působí po dobu 20 minut za účelem inaktivace odpadu na úroveň 8log10.

*Celý proces a výsledky byly ověřeny Pasteurovým institutem a akreditovanou laboratoří IRM pod dohledem Francouzského ministerstva zdravotnictví tak, aby potvrdily efektivitu systému STERILWAVE (v souladu s normou NFX-30503 a mezinárodní směrnicí STAATT). Výsledkem bylo dosažení inaktivace na úrovni 8log10.

Automatická vykládka

Na konci cyklu je odpad automaticky vysypán.

Padací dveře se otevřou a odpad je přemístěn automaticky (je vytlačen rotačním systémem) do připraveného kontejneru umístěném ve spodní části systému.

Odpad po procesu

Inertní, došlo k mikrobiální deaktivaci v rozsahu 8log10

Velmi jemně rozmělněný, suchý a neidentifikovatelný, dlouhodobě skladovatelný

Lze s ním zacházet jako s odpadem třídy 191212

Je příležitostí pro využití jako recyklát

Image_22

Hlavní výhody systému STERILWAVE

Snížení nákladů a investic

Rychle návratná investice díky nízkým nákladům na kilogram odpadu
Automatická dekontaminace přímo na místě, přeměna nebezpečného nemocničního odpadu na odpad třídy 191212
Není třeba speciální konstrukce ani instalace Odpad má vysokou výhřevnost – může se nabízet jako produkt
Nízké provozní náklady (nízká spotřeba energie, bez potřeby páry)

Snížení rizika

→ Monitorování a kontrola v reálném čase​
Eliminuje potřebu skladování nebezpečného odpadu před vyzvednutím​
Eliminuje riziko pro personál během skladování​
Bezpečný a plně automatizovaný proces (nakládka, dekontaminace, vykládka) v uzavřeném kompaktním systému

Inovativní technologie

Mikrovlnná technologie pro dekontaminaci​
Unikátní systém rotujících nožů​
Snadná obsluha pomocí dotykového panelu
Snadná krátká montáž​
Snadná možnost přemístění na jiné místo

Nulový dopad na životní prostředí

Nulové emise a dopad na životní prostředí​
Mikrobiální inaktivace až 8log10​
Řešení přímo v místě vzniku odpadu
Dekontaminovaný odpad je suchý, inertní a recyklovatelný materiál. Je možné jej dlouhodobě skladovat.

Společnost Bertin Technologies

Bertin Technologies, dceřiná společnost skupiny CNIM, se specializuje na informační technologie, farmacii, biotechnologie, vývoj inovativních systémů a odborný consulting. Firma Bertin Technologies se při vývoji, výrobě a prodeji svých produktů opírá o dlouhouletou tradici na poli inovací a tým odborníků patřící ke světové špičce. 

Řešení pro zpracování nebezpečných zdravotnických odpadů a radiologický dozor jsou zastoupena prostřednictvím značky BERTIN MEDICAL WASTE. Řada Sterilwave umožňuje bezpečné a účinné zpracování potenciálně nebezpečného zdravotnického odpadu, které lze provádět přímo na místě, kde byl odpad vyprodukován – tedy v souladu s doporučením WHO. 

Společnost CNIM je globálně působící francouzský výrobce a dodavatel produktů a služeb pro zákazníky ve veřejném i soukromém sektoru, obce i národní vlády, a to především v oblasti životního prostředí, energetiky, obrany a high-end technologií.