Moderní způsob likvidace nebezpečného
zdravotnického odpadu

Popis procesu likvidace odpadu pomocí systému STERILWAVE

V jednom zásobníku se snadno a plně automaticky rozmělní a dekontaminuje nebezpečný zdravotnický odpad během jediného pracovního cyklu (30 min).

Celý jeden cyklus vyžaduje méně než 10 minut přítomnosti operátora.

Vážení a vkládání

Elektronický vážící systém počítá a ukládá hmotnost zpracovaného odpadu pro možnost dohledání a dozoru nad celou operací. Nakládání může být provedeno:

– Manuálně vložením pytlů s odpadem do zařízení (SW440-SW250-SW100).

– Automaticky pomocí nakládacího systému (SW440 – volitelně).

Rozmělnění

Po uzavření bezpečnostních dveří operátor spustí automatický proces. Veškerý typ nemocničního odpadu je možné rozmělnit bez nutnosti segregace (pevný, měkký, sklo, plast, obvazy, injekční stříkačky, dialýzové sety, apod.). Odpad je velmi jemně rozmělněn pomocí rotačních nožů s otáčkami až 1500 ot/min po dobu 5-7 minut. Teplota se zvedne na 70 °C a objem odpadu se sníží až o 80%.

Zahřátí mikrovlnami

Odpad je vystaven teplotě přes 100 °C generované vysokofrekvenčním mikrovlnným generátorem a tato teplota ne něj působí po dobu 20 minut za účelem inaktivace odpadu na úroveň vyšší než 6log10.

*Celý proces a výsledky byly ověřeny Pasteurovým institutem a akreditovanou laboratoří IRM pod dohledem Francouzského ministerstva zdravotnictví tak, aby potvrdily efektivitu systému STERILWAVE (v souladu s normou NFX-30503 a mezinárodní směrnicí STAATT). Výsledkem bylo dosažení inaktivace na úrovni vyšší než 6log10.

Automatická vykládka

Na konci cyklu je odpad automaticky vysypán.

Padací dveře se otevřou a odpad je přemístěn automaticky (je vytlačen rotačním systémem) do připraveného kontejneru umístěném ve spodní části systému.

Odpad po procesu

Stabilní, došlo k mikrobiální inaktivaci ≥ 6log10.

Velmi jemně rozmělněný, suchý a neidentifikovatelný, dlouhodobě skladovatelný.

Lze s ním zacházet jako s odpadem třídy 191212.

Nabízí možnost energetického využití (TAP).

Image_22

Hlavní výhody systému STERILWAVE

Snížení nákladů

Rychle návratná investice díky nízkým nákladům na zpracování 1 kg odpadu.
Automatická dekontaminace přímo na místě, přeměna zdravotnického nemocničního odpadu na odpad třídy 191212.
Není nutná speciální konstrukce ani instalace.
Odpad má vysokou výhřevnost – lze jej nabízet jako produkt k energetickému využití (TAP).
Nízké provozní náklady (nízká spotřeba energie, bez potřeby páry).

Snížení rizika

→ Monitorování a kontrola v reálném čase​.
Eliminuje potřebu skladování nebezpečného odpadu před vyzvednutím​.
Eliminuje riziko kontaminace pro personál během skladování​
Bezpečný a plně automatizovaný proces (nakládka, dekontaminace, vykládka) v uzavřeném kompaktním systému

Inovativní technologie

Mikrovlnná technologie pro dekontaminaci​.
Unikátní systém rotujících nožů​.
Snadná obsluha pomocí dotykového panelu v češtině
Snadná, rychlá montáž​
Možnost rychlého přemístění

Nulový dopad na životní prostředí

Nulové emise a nulový dopad na životní prostředí​.
Mikrobiální inaktivace ≥ 6log10​.
Řešení přímo v místě vzniku odpadu.
Dekontaminovaný odpad je suchý a stabilní materiál. Je možné jej dlouhodobě skladovat.

Společnost Bertin Technologies

Bertin Technologies, dceřiná společnost skupiny CNIM, se specializuje na informační technologie, farmacii, biotechnologie, vývoj inovativních systémů a odborný consulting. Firma Bertin Technologies se při vývoji, výrobě a prodeji svých produktů opírá o dlouhouletou tradici na poli inovací a tým odborníků patřící ke světové špičce. 

Řešení pro zpracování nebezpečných zdravotnických odpadů a radiologický dozor jsou zastoupena prostřednictvím značky BERTIN MEDICAL WASTE. Řada Sterilwave umožňuje bezpečné a účinné zpracování potenciálně nebezpečného zdravotnického odpadu, které lze provádět přímo na místě, kde byl odpad vyprodukován – tedy v souladu s doporučením WHO. 

Společnost CNIM je globálně působící francouzský výrobce a dodavatel produktů a služeb pro zákazníky ve veřejném i soukromém sektoru, obce i národní vlády, a to především v oblasti životního prostředí, energetiky, obrany a high-end technologií.